Home Login Close

JobsNepal.com

लेखा तथा प्रशासन सहायक

Navigation Search

लेखा तथा प्रशासन सहायक

Job Overview
 • Accounting and Finance
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Jajarkot
 • PTYSM,Jajarkot

Job Description

कर्मचारी आबश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशितमिति: ८ जनवरी २०१८ ।

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च à¤µà¤¿à¤—त २१ वर्ष देखी जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था हो । हाल यो संस्था जाजरकोट जिल्लामा अति विपन्न महिला,वालवालिका, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवीकोपार्जन, शसक्तिकरण, समानता तथा सामाजिक परिचालन, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,पशु तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा यस संस्थाद्धारा जाजरकोट जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा संचालित एकिकृत परियोजनामा(शिक्षा,वाल संरक्षण र जिवीकोपार्जन) मा रिक्त तपशिलका पदहरुका लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक बाट प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिने दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

पद: लेखा तथा प्रशासन सहायक

माग: १

न्युनतम् शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ब्यबस्थापन संकायमा प्रबिणता प्रमाण पत्र तह उतिर्ण ।

अनुभव: कम्तिमा २ बर्ष ।

सेवा सुबिधा: २६,५००।००(Gross Salary)

वाञ्छनिय योग्यता:

 • कम्प्युटरमा आधारभुत तह उतिर्ण गरेको ,सप्लायर्ससंग कुशल समन्वय कायम गरी कार्य गर्न सक्ने ,गोश्वार भौचर,पेश्कि,खरिद प्रक्रिया संम्बन्धी ज्ञानर प्रशासनिक ब्यबस्थापनमा ज्ञान भएको । 
 • FAMAS Software सम्बधी ज्ञान भएकालाई बिशेष प्राथमिकता

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: à¥§à¥« जनवरी २०१८गते कार्यालय समय भित्र ।(उक्त दिन सार्बजनिक बिदा परेमा त्यस दिनको भोली पल्ट)

छनौट प्रक्रिया: à¤›à¥‹à¤Ÿà¥‹ सुची प्रकाशन, लिखित,कम्प्युटर प्रयोगात्मक र अन्र्तबार्ता । 

सम्पर्क मिति: à¥§à¥¬ जनवरी २०१८ ।

दरखास्त साथ पेश गनु पर्ने कागजातहरु: 

 • व्यक्तिगत विवरण 
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • अनुभव प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी,
 • तालिम प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति 

आबेदन पेश गर्ने स्थान: पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको केन्द्रिय कार्यालयमा पेश वा panchtara.jajarkot@gmail.com à¤®à¤¾ पनि ईमेल गर्न सकिने छ । 

थप जानकारीका लागि यस संस्थाको फोन नं à¥¦à¥®à¥¯à¥ªà¥©à¥¦à¥¦à¥¬à¥® à¤®à¤¾ कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot