Home Login Close

JobsNepal.com

क्षमताविकास, अनुगमन तथा पैरवी अधिकृत

Navigation Search

क्षमताविकास, अनुगमन तथा पैरवी अधिकृत

Job Overview
 • Administrative / Management
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Graduate (Bachelors)
 • Kathmandu
 • Action Works Nepal

Job Description

आवश्यकता

एक्सन वोर्क्स नेपाल (एवन) गैर सरकारी सस्ँथा हो, जसले स्थापना देखि नै आर्थिक रुपमा बिपन्न तथा बिभिन्न कारणले पछाडी पारीएका समुदायको सवालमा काम गर्दै सामाजिक न्यायकालागि पहल गरिरहेको छ । बिशेषगरी एवनका कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला शसक्तिकरण, जीबिकोपार्जनमा सुधार गर्दै निति निर्माण तहमा खवरदारी गर्ने तथा अधिकार स्थापीत गर्नका लागि लक्षित छ र एवनका कार्यक्रमहरु बिशेषगरि कर्णाली र ग्र्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । यसै क्रममा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा एवन र बी ग्रुपद्धारा कर्णालीका तिन जिल्ला जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा “कर्णालीमा छाउपडी चलनउन्मुलन” कार्यक्रमको लागि तपसिल अनुसारका पदपूर्तिकालागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

पद र संख्याः क्षमताविकास, अनुगमन तथा पैरवी अधिकृत – १ जना (कार्य क्षेत्रः काठमाडौं ४० प्रतिशत र जुम्ला/मुगु/कालिकोट ६० प्रतिशत) 

शैक्षिक योग्यता, मुख्यजिम्मेबारी र दक्षताः

 • समाज शास्त्र वा न्याय विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्र्तीण गरि सम्बन्धित काममा कम्तिमा २ बर्षको अनुभव हुनुपर्ने । 
 • कार्यक्रम ब्यवस्थापक प्रतिउत्तरदायी रहि एवनको जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मासिक योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग, जिल्ला स्थित परियोजनाका कर्मचारी, समुह तथा सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखिकरण तथा तालिम सञ्चालन, कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्याङ्गकन गरी प्रतिबेदन तयार गर्ने ।
 • मानवअधिकार, सामाजिकन्याय, लैगिंक सवाल, महिला शसक्तिकरण र छाउपडी उन्मुलन अभियानको सवालमा अनुभव वा ज्ञानभएको र उक्त विषयमा पैरवीगर्न सक्ने हुनुपर्ने ।
 • जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरका विषयगत (कानुनी तथा नितीगत रुपमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि) अभियान आयोजनामा सहयोग पु¥याउने र सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्ने । गैरसरकारी तथा सरकारी सघंसस्थालगायतसँग सहकार्य गरी कामगर्नुपर्ने, प्रतिबेदनतयार गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने र कम्प्युटरको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने ।

इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो बायोडाटा र निवेदन awon.vacancy@gmail.com मा यहि ६ फागुन २०७४ (१८ फेव्रुवरी २०१८) सम्ममा पेश गरिसक्नु पर्नेछ । प्राप्त दर्खास्त मध्येबाट छनोटमा परेका व्यक्तिहरुलाई मात्र पदपुर्ति प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ । 

सेवा सुबिधा कार्यालयको नियम अनुसार हुनेछ, महिला दलित तथा बिभिन्न कारणले सामाजीक बहिस्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने छ ।  

यस पदको विस्तृतकार्यविवरणको लागि https://actionworksnepal.org/involve/ मा हेर्नुहोला । 

About the Company