Home Login Close

JobsNepal.com

तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अभिलेखी करण

Navigation Search

तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अभिलेखी करण

Job Overview
  • Data & Info Service
  • Full Time
  • 2+ years
  • 1
  • Graduate (Bachelors)
  • Kathmandu
  • Tuki Association Sunkoshi

Job Description

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धीजरुरी सूचना !!!

सूचना प्रकाशित मिति: २०७४/११/०१

टुकी संघ सुनकोशी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विगत २५ वर्ष देखि सामाजिक सरोकारका विविध क्षेत्र: कृषि, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ,पुनर्निर्माण लगायत एकिकृत सामुदायिक विकास कार्यमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्दै आइरहेको एक स्थानीय गैर सरकारी संस्था हो ।

USAID को आर्थिक सहयोग एवं सेभ द चिल्डे्रन लगायतका साझेदार संस्थाहरुसंगको साझेदारितामा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म सञ्चालनहुने सबल परियोजना कार्यान्वयनको लागि यस टुकी संघ सुनकोशीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जिविको पार्जन, विपदजोखिमन्युनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । लक्षित समुदायको स्थायीकिसिमको आम्दानीका लागि सहजीकरण तथा जोखिममा रहेका समुदायको जोखिम सहनगर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्नु सबल परियोजनाको लक्ष्य हो । यो परियोजना नेपाल सरकारका केन्द्रीय विषय गतनिकायहरु एवम्जिल्ला स्थित सरकारी तथागैर–सरकारी संस्थाहरु र स्थानीयतहसंग निकटतम् समन्वयका साथ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस परियोजनामा लागि हाल तपसिल अनुसारको जनशक्ति आवश्यक परेकाले तोकिएको योग्यता, अनुभव तथा क्षमता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट निवेदन आह्वान गरिन्छ । 

पद: तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अभिलेखी करण अधिकृत (Data Management Documentation Officer)

पद संख्याः १ (एक)

मुख्य जिम्मेवारीहरु:

तथ्याङ्क व्यवस्थापन विधि, प्रकृया र औजारहरुको प्रयोग गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने, कार्यक्रमको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने, नतिजा प्रस्तुति र ब्याख्यागर्ने, परियोजनाको आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, घटना अध्ययन र सफलताको कथा तयार गर्ने, मुल्याङ्कनको आधारभुत कुराहरु अध्ययनर विश्लेषण गर्न मुख्य जिम्मेवारी लिने, सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखाऔजारहरुको प्रयोग गरी सेकेण्डरी डाटा संकलन र तथ्याङ्क विष्लेषणमा परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, समुहमा काम गर्ने र समुह परिचालन गर्ने, वित्तिय तथ्यको आधारमा भौतिक तुलना गरी नतिजामुखी अनुगमन गर्ने, परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरुको अभिलेख राख्ने आदि ।

आवश्यक योग्यता सीप तथा अनुभव: कम्प्युटर विज्ञान, तथ्याङ्क शास्त्र, अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन, जनस्वास्थ्य, सामाज शास्त्रमध्ये कुनै एक वा सो भन्दा बढी विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण गरी कम्तिमा २ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको । अंग्रेजी भाषामा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने, कम्प्युटर एप्लिकेशन (MS Word Package and SPSS) को ज्ञान र सीप भएको, कार्यक्रमको आवश्यक्तानुसार तथ्याङ्क व्यवस्थापनका विधि र औजार प्रयोग प्रयोग र विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको । 

उल्लेखित पदका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले कुनै दुई जना References सहित अद्यावधिक गरिएको CV, शैक्षिक योग्यता, तालीम, अनुभव आदि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, काम गरेको अनुभवको पत्रको प्रतिलिपि र २ प्रतिपासपोर्ट साइजको फोटो सहित निवेदन पेश गर्न जानकारी गराइन्छ । निवेदन इमेल jobs.tukiassociation@gmail.com टुकी संघ सुनकोशी सबल परियोजनाकार्यालय चौतारामा विदाको दिनबाहेक बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ भित्र पेश गर्न सकिनेछ । 

छनौट प्रकृया: उमेद्वारको शैक्षिक योग्यता, विषयको शान्दर्भिकता, तालिम, अनुभव CV र पेश गरेका अन्यकागजातको अध्ययन विश्लेषण गरी छोटो सूचि (short list) तयार गरिन्छ र कजयचत ष्कितमा परेका उमेद्वारलाई मात्र लिखित,मौखिक वा अन्तरवार्ता मध्ये कुनै एक वा सबैपरिक्षामा सहभागी गराइने छ । कर्मचारी छनौट प्रकृया सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्वन्धित संस्थामानिहित हुनेछ ।

KOBO तथा OPMIS सम्वन्धी ज्ञान भएको र यस अघि सवलकार्यक्रममै सोहि पदमा काम गरी राम्रो अनुभव र क्षमता भएका व्यक्तिहरु प्राथमिकतामा पर्न सक्नेछन् । 

उल्लेखित विषयगत योग्यता, सीप, अनुभव,तालिम र क्षमता भएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र स्थानीय व्यक्तिहरुलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिएको छ । 

निवेदन वुझाउने अन्तिम मितिः २०७४/११/०८ अपरान्ह ४ वजे सम्म ।

About the Company