Home Login Close

JobsNepal.com

परियोजना संयोजक–जीविकोपार्जन तथा पोï

Navigation Search

परियोजना संयोजक–जीविकोपार्जन तथा पोï

Job Overview
 • Development
 • Full Time
 • Please check vacancy details.
 • 2
 • Please check vacancy details
 • Salyan
 • DDS, Salyan

Job Description

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०७४/०९/२६                              आवेदन दिने अन्तिम मिति: २०७४/१०/२

दलित विकास समाज (DDS),सल्यान २०५८ सालमा स्थापना भएको मुनाफारहित एक गैर सरकारी संस्था हो । दलित, गरिब, महिला तथा बालबालिका, संकटासन्न र पिछडिएका विपन्न वर्गहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आर्जन र क्षमता विकासमा सुधार गर्ने यस संस्थाको लक्ष्य रहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित एकिकृत परियोजना (जिविकोपार्जन तथा पोषण, शिक्षा र बाल संर क्षण) का लागि २ जना कर्मचारी आवश्यकता परेकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र तोकिए वमोजिमको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । ईच्छुक व्यक्तिले आफनो व्यक्तिगत विवरण (CV), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नागरिकता, तालिम तथा अनुभवका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपीहरु सहित आवेदन पत्र यस संस्थाको कार्यालयमा निर्धारित समयभित्र आईपुग्ने गरि आफै उपस्थित भई वा ईमेल मार्फत पेश गर्न सकिने छ ।  

१) परियोजना संयोजक–जीविकोपार्जन तथा पोषण (एक जना)  

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट स्नातक तह उतिर्ण गरेको ।

आवश्यक कार्य अनुभव र दक्षता:

 • कम्तीमा २ वर्षको अफिसर लेवलको कार्य अनुभव गरि सम्वन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षको कार्य अनभव भएको, 
 • विभिन्न निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको ।
 • एकिकृत परियोजनाको अवधारण सम्वन्धी ज्ञान भएको ।
 • परियोजना क्रियाकलापका योजना निर्माण, कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।
 • कार्यक्रमको नतिजा प्राप्तीका लागि अनुगमन तथा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने ।
 • गुणात्मक नतीजाकालागि तालीम, गोष्ठि, वैठक सहजीकरण सिप भएको ।
 • कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रका उद्यमीहरु सिर्जना गरि आम्दानीमा वृद्धि गराउन सक्ने ।
 • नेपालको जिवीकोर्पान, पोषण, शिक्षा तथा वालसंरक्षण सम्वन्धी निती नियम, निर्देशिका र कानूनको ज्ञान भएको ।
 • प्रतिवेदन लेखनका साथै नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेखाई तथा वालाईमा राम्रो दक्षता भएको । 
 • कम्पुटरको वर्ड, एक्सेल, पावरपोईन्ट तथा इमेल इन्टरनेटमा कार्य गर्ने सक्ने ।

२) वाल संरक्षण अधिकृत (एक जना)  

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट स्नातक तह उतिर्ण गरेको ।

आवश्यक कार्य अनुभव र दक्षता:

 • सम्वन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षको कार्य अनभव भएको, 
 • नया संरचना अनुसार स्थानिय तहका जन प्रतिनिधीहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने,
 • कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी अनुभव भएको ।
 • प्राप्त तथ्यांक तथा सुचनाहरुको विस्लेषण गर्दै योजना निर्माण गर्न सक्ने । 
 • प्रतिवेदन लेखनका साथै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको । 
 • गुणात्मक नतीजाकालागि तालीम, गोष्ठि, वैठक सहजीकरण सिप भएको ।
 • वालबालिकाहरुको सवालको पहिचान गरी सरोकारवाला निकायहरुसंग पैरवी गर्ने सीप भएको ।
 • वालसंरक्षण सम्वन्धी विभिन्न निती नियम, निर्देशिका र कानूनको ज्ञान भएको ।
 • कम्पुटरको वर्ड, एक्सेल, पावरपोईन्ट तथा इमेल इन्टरनेटमा कार्य गर्ने सक्ने ।

सम्पर्क ठेगाना

दलित विकास समाज (DDS), सल्यान

फोन: ०८८–५२०३८६, ५२०३७७

Email: vacancydds@gmail.com

नोट: संक्षिप्त सुचिमा परेका उम्मेदवारहरुलाई सूचना गरि लिखीत परिक्षामा समावेश गराईने छ ।

About the Company