Home Login Close

JobsNepal.com

बाल संरक्षण अधिकृत

Navigation Search

बाल संरक्षण अधिकृत

Job Overview
 • Development
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Graduate (Bachelors)
 • Jajarkot
 • PTYSM,Jajarkot

Job Description

कर्मचारी आबश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशितमिति: ८ जनवरी २०१८ ।

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च à¤µà¤¿à¤—त २१ वर्ष देखी जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था हो । हाल यो संस्था जाजरकोट जिल्लामा अति विपन्न महिला,वालवालिका, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवीकोपार्जन, शसक्तिकरण, समानता तथा सामाजिक परिचालन, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,पशु तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा यस संस्थाद्धारा जाजरकोट जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा संचालित एकिकृत परियोजनामा(शिक्षा,वाल संरक्षण र जिवीकोपार्जन) मा रिक्त तपशिलका पदहरुका लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक बाट प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिने दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

पद: बाल संरक्षण अधिकृत

माग: १ जना 

न्युनतम् शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तिर्ण गरेको । 

अनुभव: बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्य गरेको तथा सामजिक परिचालनमा कम्तिमा अधिकृत तहमा २ बर्ष कार्य अनुभब भएको ।

सेवा सुबिधा: मासिक ३३,९००।००(Gross Salary) 

वाञ्छनिय योग्यता:

 • सामाजीक परिचालनसिप भएको, वाल अधिकार, बाल संरक्षणका क्षेत्रमा विषयगत दक्षता तथा तालिम सहजीकरण गर्न सक्ने,बिद्यमान वाल अधिकारका कानुन तथा नीतिसम्बन्धी ज्ञान भएकोे,समन्वय सहकार्य,पैरबीका क्षेत्रमा दक्षता,बाल क्लब परिचालन तथा शसक्तीकरणमा अनुभव भएको, वाल संरक्षण समिति, वडा कार्यालय तथा नगरपालीकासंग सम्पर्क तथा समन्वय गरी रचनात्मक कार्य गर्न सक्ने,प्रगति प्रतिबेदन,सफलताको कथा नेपाली र अगे्रजि भाषामा लेख्न सक्ने 

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: à¥§à¥« जनवरी २०१८गते कार्यालय समय भित्र ।(उक्त दिन सार्बजनिक बिदा परेमा त्यस दिनको भोली पल्ट)

छनौट प्रक्रिया: à¤›à¥‹à¤Ÿà¥‹ सुची प्रकाशन, लिखित,कम्प्युटर प्रयोगात्मक र अन्र्तबार्ता । 

सम्पर्क मिति: à¥§à¥¬ जनवरी २०१८ ।

दरखास्त साथ पेश गनु पर्ने कागजातहरु: 

 • व्यक्तिगत विवरण 
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • अनुभव प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी,
 • तालिम प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति 

आबेदन पेश गर्ने स्थान: पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको केन्द्रिय कार्यालयमा पेश वा panchtara.jajarkot@gmail.com à¤®à¤¾ पनि ईमेल गर्न सकिने छ । 

थप जानकारीका लागि यस संस्थाको फोन नं à¥¦à¥®à¥¯à¥ªà¥©à¥¦à¥¦à¥¬à¥® à¤®à¤¾ कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot