Home Login Close

JobsNepal.com

Driver

Navigation Search

Driver

Job Overview

Job Description

आवश्यकता

मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र – नेपाल (सी.एम.सी.– नेपाल), मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रियस्तरको एक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाद्धारा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमको लागि तल उल्लेख गरेअनुसारको पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका निवेदकहरुबाट निवेदन आह्वान गर्दछौं ।  

पदः सवारी चालक (एक जना)

कामको मूख्य जिम्मेवारी :

 • सी.एम.सी.–नेपालद्धारा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा कार्यक्रमको सिलसिलामा जान र फर्कनको लागि संस्थाको सवारीसाधन चलाउने । 
 • सवारीसाधनको लगसिट ९यिनकजभभत) तन्दुरुस्त राख्ने र योजना गरे अनुसारको यात्रा सम्पन्न भए पछि लगसिट टिमको जिम्मेवार सदस्यलाई बुझाउने । 
 • सवारीसाधनको राम्रो रेखदेख गर्ने र सदैव राम्रो अवस्थामा राख्ने  । 
 • सर्भिसिङ र मर्मतसम्भार आवश्यकता अनुसार गर्न प्रशासकीय/बित्तिय अधिकृतलाई जानकारी गराई पूर्व स्विकृति लिने । 
 • संस्थाको सवारीसाधन नीतिको पालना गर्ने । 

योग्यता : 

 • कम्तीमा एस.एल.सी उत्तिर्ण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा चालक पदमा जीप, ल्याण्डक्रुजर, माईक्रोभ्यान चलाएको ५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको । 
 • सवारी चालक पदमा रहेर काम गर्दा दुर्घटना नगराएको वा कुनै किसिमको खराव आचरण नदेखिएको पुष्टि भएको । 
 • सवारीसाधनको सामान्य मर्मत गर्ने सम्वन्धी ज्ञान र सीप भएको । 
 • मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा एक वर्ष अनुभव भएकोलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ 
 • यात्राको सिलसिलामा र्दुगम ठाँउ तथा पिछडिएको समुदायमा पनि जान र काम गर्न प्रतिबद्ध जनाउने हुनुपर्नेछ । 
 • संस्था बाहिरका सरोकारवालाहरुसँग र संस्था भित्रका कर्मचारीहरुसँग राम्रो सम्वन्ध राख्न सक्ने हुनुपर्ने ।
 • मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिसँग काम गर्न सक्ने । 

सुविधाहरु : à¤¸à¥€.एम.सी.- नेपालको नीति नियमानुसार

           à¤•à¤°à¤¾à¤°à¤¨à¤¾à¤®à¤¾ एक वर्षको लागि हुनेछ र कामको आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिनेछ ।

माथि उल्लेख गरेअनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित दरखास्त तल दिइएको ठेगानामा २०७४ माघ ५ à¤—ते भित्र पठाइदिन हुन आह्वान गर्दछौं । 

अन्र्तवार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने उम्मेदवारलाई छनौट गरिनेछ । पदपुर्ति प्रक्रिया सम्वन्धि सम्पूर्ण अधिकार सी.एम.सी. - नेपालमा निहित रहनेछ । 

कार्यकारी निर्देशक, सी.एम.सी.– नेपाल
पोष्ट बक्स नं: ५२९५, काठमाडौं, नेपाल
ईमेलः vacancy.cmcnepsl@gmail.com
वेभपेजः www.cmcnepal.org.np