Home Login Close

JobsNepal.com

DRO (Documentation and Reporting Officer)

Navigation Search

DRO (Documentation and Reporting Officer)

Job Overview
 • Social Science
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Graduate (Bachelors)
 • Jajarkot
 • PTYSM,Jajarkot

Job Description

कर्मचारी आबश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशितमिति: ८ जनवरी २०१८ ।

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च विगत २१ वर्ष देखी जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था हो । हाल यो संस्था जाजरकोट जिल्लामा अति विपन्न महिला,वालवालिका, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवीकोपार्जन, शसक्तिकरण, समानता तथा सामाजिक परिचालन, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,पशु तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा यस संस्थाद्धारा जाजरकोट जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा संचालित एकिकृत परियोजनामा(शिक्षा,वाल संरक्षण र जिवीकोपार्जन) मा रिक्त तपशिलका पदहरुका लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक बाट प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिने दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

पद: DRO (Documentation and Reporting  

माग: १ जना 

न्युनतम् शैक्षिक योग्यता: मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको ।

अनुभव: सामाजिक परिचालन तथा कार्यालय ब्यबस्थापनका क्षेत्रमा २ बर्ष कार्य अनुभब तथा तालिम प्राप्त ।

सेवा सुबिधा: मासिक ३३,९०।००(न्चयकक कबििबचथ) 

वाञ्छनिय योग्यता: 

 • सामाजीक परिचालन अनुभब भएको,तालिम सहजीकरणमा,मासिक,अर्धबार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन, घटना प्रतिबेदनतथा सफलताका कथा अंग्रेजि र नेपाली भाषामा लेख्न सक्ने,अभिलेखीकरण सिप, समन्वय र सहकार्यमा दक्षता,OPMIS, Total Reach Update तथ्याङ्घ अद्याबधिक गर्न सक्ने।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: १५ जनवरी २०१८गते कार्यालय समय भित्र ।(उक्त दिन सार्बजनिक बिदा परेमा त्यस दिनको भोली पल्ट)

छनौट प्रक्रिया: छोटो सुची प्रकाशन, लिखित,कम्प्युटर प्रयोगात्मक र अन्र्तबार्ता । 

सम्पर्क मिति: १६ जनवरी २०१८ ।

दरखास्त साथ पेश गनु पर्ने कागजातहरु: 

 • व्यक्तिगत विवरण 
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • अनुभव प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी,
 • तालिम प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति 

आबेदन पेश गर्ने स्थान: पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको केन्द्रिय कार्यालयमा पेश वा panchtara.jajarkot@gmail.com मा पनि ईमेल गर्न सकिने छ । 

थप जानकारीका लागि यस संस्थाको फोन नं ०८९४३००६८ मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot