Home Login Close

JobsNepal.com

कार्यक्रम संयोजक (Project Coordinator)

Navigation Search

कार्यक्रम संयोजक (Project Coordinator)

Job Overview
 • Development
 • Full Time
 • Please check vacancy details.
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Baitadi
 • RUDES, Baitadi

Job Description

आवश्यकता 

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/२/२

   ग्रामीण विकास एवं वातावरण व्यवस्थापन समाज (रुडेस) एक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले बैतडी जिल्लामा २०६१ देखि खानेपानी सरसफाई, जिविकोपार्जन लगायत प्रकोप तथा पैरवि जस्ता विषयमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । हाल रुडेस बैतडी र अक्सफाम नेपालकोे साझेदारीमा संचालन हुन गइरहेको सुरक्षित तथा उत्पादनमुलक रेमीटान्सवाट ग्रामिण समुदायको जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागी कार्यक्रम संयोजकका लागी तपसील बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरु बाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र निम्न ठेगानामा बायोडाटा सहित आवेदन आव्हान गरिन्छ ।

१. पद: कार्यक्रम संयोजक (Project Coordinator)

पद संख्या: १

योग्यताः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था बाट M.com पास गरि कम्तिमा २ वर्ष काम गरेको अथवा प्रविणता प्रमाण पत्र तह(Intermediate) पास गरि लधु उद्यम विकास सहजकर्तामा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको ।

कार्यक्षेत्र र कार्य अवधीः  ८० प्रतिशत फिल्डमा र २० प्रतिशत संस्थामा बसी कार्य गर्नु पर्ने अवधि : एक वर्ष ।

मुख्य जिम्मेवारी:

 1. रुडेस टिम संग नियमित संयोजन गरि परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रमुख जिम्मेवारी लिने ।
 2. नियमित रुपमा अक्सफाम, रुडेस, रेमीटान्स कम्पनी र जिल्लाका सम्बन्धित सरोकारवालाहरु संग नियमित सम्र्पक तथा समन्वय गरि कार्य गर्नु पर्ने ।
 3. परियोजनाले कार्य गर्ने रेमीटान्स कम्पनी संग नियमित सम्पकर्, समन्वय र सम्झौता गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 4. सहकारी संस्थाहरु तथा कृषक समूहहरुको व्यावसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
 5. परियोजनाले निर्दिष्ट गरेका विभीन्न किसिमका तालिमहरु संचालन गर्ने गराउने ।
 6. नियमित रुपमा फिल्ड अनुगमन गर्ने र वित्तीय तथा प्रगती प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

महिला, दलित, जनजाती एवं अनुभवी तथा स्थानियलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

आवेदन पेश गर्ने ठेगानाः 

ग्रामीण विकास एवं वातावरण व्यवस्थापन समाज (रुडेस), 

दशरथ चन्द नगरपालिका वार्ड नं. १, शाहीलेक, बैतडी ।

Email address: vacancyrudesbtd@gmail.com

About the Company