Home Login Close

JobsNepal.com

स्वास्थ्य सामाजिक परिचालक

Navigation Search

स्वास्थ्य सामाजिक परिचालक

Job Overview
 • Social Science
 • Full Time
 • Please check vacancy details.
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Jajarkot
 • PTYSM,Jajarkot

Job Description

कर्मचारी आबश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशितमिति: ८ जनवरी २०१८ ।

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च à¤µà¤¿à¤—त २१ वर्ष देखी जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था हो । हाल यो संस्था जाजरकोट जिल्लामा अति विपन्न महिला,वालवालिका, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवीकोपार्जन, शसक्तिकरण, समानता तथा सामाजिक परिचालन, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,पशु तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा यस संस्थाद्धारा जाजरकोट जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा संचालित एकिकृत परियोजनामा(शिक्षा,वाल संरक्षण र जिवीकोपार्जन) मा रिक्त तपशिलका पदहरुका लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक बाट प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिने दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

पद: स्वास्थ्य सामाजिक परिचालक 

माग: १

न्युनतम् शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनमी उतिर्ण गरेको ।

अनुभव: अनुभब भएकोलाई प्राथमिकता दिईनेछ र सम्वन्धित गा.वि.स.मा स्थायी वसोवास भएको महिलालाई बिशेष गा्रयता 

सेवा सुबिधा: २०,५००।००(Gross Salary)

वाञ्छनिय योग्यता:

 • सामाजिक परिचालन सिप भएको 
 • स्वास्थ्य आमा समुहमा सहजिकरण क्षमता भएको,बिद्यालय सरसफाई स्वच्छता बारे ज्ञान भएको र सहजिकरण गर्न सक्ने, जनलेखा परिक्षण, तालिम सहजिकरणमा नेतृत्वदायि भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने ।
 • स्थानीय स्तरमा समन्वय र असल सम्पर्क कायम गर्न सक्ने तथा सम्पन्न क्रियाकलापको प्रतिवेदन लेख्न सक्ने ।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: à¥§à¥« जनवरी २०१८गते कार्यालय समय भित्र ।(उक्त दिन सार्बजनिक बिदा परेमा त्यस दिनको भोली पल्ट)

छनौट प्रक्रिया: à¤›à¥‹à¤Ÿà¥‹ सुची प्रकाशन, लिखित,कम्प्युटर प्रयोगात्मक र अन्र्तबार्ता । 

सम्पर्क मिति: à¥§à¥¬ जनवरी २०१८ ।

दरखास्त साथ पेश गनु पर्ने कागजातहरु: 

 • व्यक्तिगत विवरण 
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • अनुभव प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी,
 • तालिम प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति 

आबेदन पेश गर्ने स्थान: पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको केन्द्रिय कार्यालयमा पेश वा panchtara.jajarkot@gmail.com à¤®à¤¾ पनि ईमेल गर्न सकिने छ । 

थप जानकारीका लागि यस संस्थाको फोन नं à¥¦à¥®à¥¯à¥ªà¥©à¥¦à¥¦à¥¬à¥® à¤®à¤¾ कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot